Lover og regler

Lov om borettslag

Les om dine rettigheter og plikter i borettslag


Lov om borettslag kan leses hos Lovdata (lovdata.no)