Lover og regler

Oppgangstillitsvalgts oppgaver

Oppdatert november 2018


 

  • Være bindeleddet mellom styret og beboerne i oppgangen
  • Gjerne ønske velkommen til nye beboere i oppgangen og gi informasjon om praktiske ordninger
  • Delta i eventuelle møter med styret
  • Initiere eventuelle oppgangsmøter, eksempelvis for å velge ny oppgangstillitsvalgt
  • Sette opp «turnus» ved årsskiftet for ordensmannsoppgaver, ved hjelp av kalender med ukefordeling
  • En sjelden gang bistå styret eksempelvis med å avklare spørsmål/innstilling til beboerne i oppgangen